بزرگسال (۱۲ سال به بالا)
1
کودک (۲ سال تا ۱۲ سال)
0
نوزاد (۱۰ روز تا ۲ سال)
0